Willem van der Leegte over ‘smart industry’

Willem van der Leegte over ‘smart industry’

6 februari 2018

President-directeur Willem van der Leegte was maandagmiddag 5 februari op het podium van Congrescentrum ’t Spant in Bussum geïnterviewd door BNR-journalist Roelof Hemmen. Daar vond het Smart Industry Jaarevent 2018 plaats. In de zaal zaten ongeveer 800 vooral ondernemers en adviseurs uit het bedrijfsleven en daarnaast vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en overheden.

Thema was ‘Make your industry Smart’. Op de vraag wat zijn vertaling is van het containerbegrip Smart Industry zei onze president-directeur: “Slimmer zijn dan anderen en daarmee je concurrentiepositie verbeteren”.

“Ik denk dat snel handelen een kracht van ons is”, antwoordde Willem op de vraag van Hemmen ‘wat VDL Groep nou zo goed doet’.

Een bijeenkomst over de digitalisering en robotisering van de industrie moet natuurlijk zelf ook ‘smart’ zijn. Dus hadden de organisatoren van het evenement geregeld dat aanwezigen via hun smartphone vragen konden stellen aan Willem. Die vragen werden ter plekke geprojecteerd op een groot scherm.

Het publiek gaf na afloop van het interview op dat scherm weer wat was bijgebleven. Een greep uit het aanbod: snelheid, passie, no-nonsense, nuchterheid, ketensamenwerking, inspirerend en vertrouwen.

Terug