VDL presenteert eerste elektrische voertuigen voor afvalinzameling
V.l.n.r.: Frans van Strijp (Cure), Evert Jan Plas (HVC), Willem van der Leegte (VDL), Peter Erkens (Rotterdam), Allard van Bruggen (ROVA) en Mathijs van der Mast (VDL Translift). Op de achtergrond de elektrische zijlader die HVC gaat inzetten op de locatie in Velsen.

VDL presenteert eerste elektrische voertuigen voor afvalinzameling

11 oktober 2019

VDL Translift in Dronten heeft samen met publieke inzamelaars HVC, ROVA, gemeente Rotterdam en Cure de eerste elektrische voertuigen voor de inzameling van afval en grondstoffen gepresenteerd. Het gaat om twee zogeheten zijladers die in het vierde kwartaal van dit jaar door HVC en ROVA ingezet gaan worden. De twee elektrische kraanauto’s voor Rotterdam en Cure volgen in het eerste kwartaal van 2020.

Deze elektrische voertuigen worden ingezet voor de inzameling van restafval en grondstoffen (PMD, GFT en papier) in woonwijken. Groot voordeel van deze wagens is dat geen schadelijke stoffen vrijkomen en dat de inzameling geluidsarm wordt uitgevoerd. Elektrische zijladers ‘tillen’ aan de zijkant van het voertuig mini-containers op om ze vervolgens in de bak van het voertuig te legen. Elektrische kraanauto’s zijn uitgerust met een speciaal systeem waarmee ondergrondse containers kunnen worden geleegd.

Proeftuinproject

Naast HVC, ROVA, gemeente Rotterdam, Cure en VDL maakt ook onderzoeksinstituut TNO onderdeel uit van dit zogeheten proeftuinproject. TNO gebruikt de ervaring en kennis van deze koplopers om een breed implementatieplan te ontwikkelen. Dit plan is van belang om de branche in staat te stellen om inzameling van afval en grondstoffen volledig te verduurzamen door elektrische voertuigen in te zetten. Naast de vier koplopers draagt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij aan de financiering. Mede hierdoor kunnen de voertuigen bij de publieke inzamelaars worden ingezet. Nadat het proeftuinproject succesvol is doorlopen, verwachten we in de loop van 2020 de seriematige productie van deze elektrische voertuigen op te starten.

Uitstoot
De inzameling van afval en grondstoffen gaat gepaard met veel vervoersbewegingen. Er worden relatief korte afstanden gereden, in combinatie met veel momenten waarop het voertuig stilstaat, en vervolgens weer in beweging komt. Dit leidt tot een inefficiënt gebruik van een conventionele dieselmotor, met een hoog brandstofverbruik met bijbehorende uitstoot tot gevolg.

Innoveren

Initiatiefnemer en penvervoerder van dit project is VDL Translift, producent van innovatieve afvalinzamelingsoplossingen voor (ondergrondse) containers in Dronten. “Het is fantastisch om te zien hoe er in deze branche intensief wordt samengewerkt aan de nieuwe generatie voertuigen, stelt directeur Mathijs van der Mast. “Wij zijn trots op het resultaat en kijken vol verwachting uit naar de elektrische toekomst. Het nieuwe platform biedt tal van mogelijkheden om verder te innoveren en bij te dragen aan een beter klimaat. Het is onze ‘green mission’ om hier een succes van te maken.” Elektrische voertuigen passen naadloos in de ‘slimme mobiliteit’-strategie van VDL Groep die neerkomt op elektrificatie, connectiviteit, autonoom rijden en mobiele diensten. Bovendien versterkt VDL, met deze nieuwe voertuigen, zijn positie als Europees marktleider op het gebied van de elektrificatie van zwaar vervoer.

Directeur Inzameling Gertjan de Waard van HVC: “Inwoners verwachten van ons dat wij hun afval zo duurzaam mogelijk inzamelen. Zelf vinden we het ook belangrijk om het hele proces van afval scheiden zo duurzaam mogelijk te maken. HVC maakt dan ook bewuste keuzes;  we kiezen voor schoon en zuinig vervoer. De keuze voor de elektrische zijlader sluit daar goed op aan. Ik ben trots dat het nu zover is; als grootste publieke inzamelaar van Nederland zijn we het aan onze stand verplicht om toonaangevend te zijn in duurzame ontwikkelingen. Elektrisch vervoer is voor HVC een logische stap. Ik kijk uit naar de komende periode waarin we onze eerste ervaringen opdoen met het nieuwe voertuig.” HVC gaat het eerste elektrische inzamelvoertuig inzetten op de locatie in Velsen.

Manager Beheer en Inkoop Allard van Bruggen van ROVA: “Deze elektrische zijlader past prima in onze kernwaarden: verbonden, vakmanschap en vooruitstrevend. Daarom vindt ROVA het belangrijk om vanaf de start van elektrisch inzamelen mee te doen. Voorwaarde is natuurlijk dat de kwaliteit en kwantiteit van onze werkzaamheden behouden blijven. Voertuigen met alternatieve brandstof mogen niet onderdoen voor conventionele brandstoffen. Wij hebben alle vertrouwen in deze elektrische zijlader”. ROVA gaat het elektrische inzamelvoertuig inzetten op de locatie in Zwolle.

Specificaties

De elektrische inzamelvoertuigen worden gebouwd op een 3-assig DAF CF truckchassis met een terreingewicht van 28 ton en een gestuurde naloop-as. De elektrische motor beschikt over een vermogen van 210 kW en 2.000Nm koppel. De motor wordt van elektriciteit voorzien middels een batterijpakket met een bruto capaciteit van 170 kWh. Op één batterijlading kan ongeveer 100 kilometer worden gereden. Op locatie bij de eindgebruikers worden door VDL geleverde snellaadstations in bedrijf genomen. Om inzamelroutes optimaal te kunnen rijden, kunnen de elektrische inzamelvoertuigen binnen een halfuur tussentijds worden bijgeladen.

De elektrische zijlader die de publieke inzamelaar ROVA gaat inzetten op de locatie in Zwolle.

HVC

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze energie levert HVC aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Ook ondersteunt HVC bij maatregelen om lokaal te verduurzamen.

ROVA

ROVA is een publieke dienstverlener die de afvalinzameling uitvoert in 23 gemeenten en voor 850.000 inwoners in de regio’s IJssel-Vecht (Zwolle), Achterhoek (Winterswijk) en Eemland (Amersfoort). Het gescheiden inzamelen van grondstoffen staat hierbij voorop.

Gemeente Rotterdam

Vervoer & Materieel is een dienstverlenend bedrijfsonderdeel van de gemeente Rotterdam. Vervoer & Materieel biedt een totaalpakket van (speciale) voertuigen en materieel. De afdeling heeft moderne werkplaatsen voor onderhoud, keuring, reparatie, bedrijfswageninrichting, schadeherstel, constructiewerk en aanpassing. Vervoer & Materieel beschikt over een verhuurwagenpark, inclusief speciale voertuigen, zoals inzamelvoertuigen, veegmachines, pick ups’s e.d., maar ook brandweervoertuigen. Vervoer & Materieel zal het eerste elektrische inzamelvoertuig met kraan inzetten in Rotterdam. Dit sluit aan bij de ambitie om het gemeentelijk wagenpark te verduurzamen.

Cure

Cure Afvalbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Ongeveer 125 medewerkers zijn dagelijks in de weer om van ruim 135.000 huishoudens het afval in te zamelen. Cure Afvalbeheer leegt niet alleen de grijze en groene minicontainers en ondergrondse containers, maar zorgt ook voor de gescheiden inzameling van oud papier & karton, kunststoffen, grof huishoudelijk afval, glas en Klein Chemisch Afval (KCA). Tevens is Cure verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de containers en Cure beheert de milieustraten in deze gemeenten.  

Terug naar overzicht