VDL ziet omzet dalen en resultaat stijgen in eerste halfjaar van 2019

VDL ziet omzet dalen en resultaat stijgen in eerste halfjaar van 2019

23 augustus 2019

De omzet van VDL Groep is tijdens het eerste halfjaar van 2019, conform verwachting, licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat is in vergelijking met de eerste twee kwartalen van 2018 gestegen. De belangrijkste verklaringen voor de gedaalde omzet zijn dat VDL dit jaar minder auto’s bouwt dan vorig jaar en de afnemende vraag in de halfgeleiderindustrie. VDL verwacht dat ook in de tweede helft van het kalenderjaar de economie verder zal afvlakken. Desondanks bestaat er bij het industriële familiebedrijf uit Eindhoven vertrouwen in de rest van 2019.

De gecombineerde omzet is na de eerste zes maanden van 2019 uitgekomen op 2,9 miljard euro. Dat is een afname van ongeveer 5 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 (3,1 miljard euro). Het resultaat is na de eerste twee kwartalen, ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar, met 7 miljoen euro toegenomen tot 76 miljoen euro. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat er meer projecten zijn afgerond. De divisie Bussen heeft het resultaat weten te verbeteren, ondanks dat deze divisie nog verlieslatend is. De totale orderportefeuille van VDL Groep (exclusief de divisie Autoassemblage) is met ruim 22 procent gegroeid in één jaar tijd, van 957 miljoen euro naar 1.171 miljoen euro in week 26 van dit jaar. Het aantal medewerkers is sinds eind 2018 gedaald met 199 naar 16.655 medewerkers.

Investeren

“We zijn tevreden over het afgelopen halfjaar”, licht president-directeur Willem van der Leegte toe. “De omzet en het resultaat ontwikkelen zich conform verwachting. Op basis van sterke fundamenten, zoals onze orderportefeuille, blijven we vol vertrouwen. We zijn echter waakzaam op veranderingen op de korte termijn als gevolg van economische en politieke ontwikkelingen.”

Toeleveringen

De omzet van deze divisie is licht gedaald van 668 miljoen euro vorig jaar naar 649 miljoen euro na het eerste halfjaar van 2019. Deze daling is met name toe te schrijven aan de afnemende vraag in de halfgeleiderindustrie. Door de breedte van onze activiteiten hebben we de omzetdaling beperkt weten te houden. De orderportefeuille van Toeleveringen laat ook een daling zien: van 460 miljoen euro in week 26 van 2018 naar 411 miljoen euro nu. Deze divisie is in het eerste halfjaar winstgevend geweest.

Autoassemblage

Zoals eerder aangekondigd is het aantal te bouwen auto’s bij VDL Nedcar lager dan in 2018. De omzet staat na twee kwartalen op 1.620 miljoen euro. Dat was een jaar geleden 1.882 miljoen euro. Vanwege emissienormen, mondiale handelsbetrekkingen en disruptieve ontwikkelingen beleeft de auto-industrie een turbulente tijd. Doordat wij als onafhankelijk autobouwer meebewegen met marktontwikkelingen heeft dat uiteraard impact.
Daarnaast oriënteren we ons met VDL Nedcar volop op de toekomst. Om de werkgelegenheid bij VDL Nedcar veilig te stellen, praten we met meerdere geïnteresseerde partijen die mogelijk auto’s willen laten bouwen bij VDL. Tegen die achtergrond hebben we percelen rond ons terrein aangekocht en zijn we met de provincie Limburg de procedure gestart die ertoe moet leiden dat we onze fabriek kunnen uitbreiden, mochten opdrachten van klanten daartoe aanleiding geven. Uiteraard worden daarbij de belangen van omwonenden gerespecteerd. VDL Nedcar, dat ongeveer 5.600 medewerkers telt, is in het eerste halfjaar winstgevend geweest. Voor de MINI Cooper en de MINI Countryman heeft onze partner BMW Group onlangs een JD Power Award ontvangen. Het gaat hier om een tevredenheidsonderzoek van het Amerikaanse instituut JD Power waarvan de conclusies zijn gebaseerd op inzichten van berijders. Deze prijs is een geweldig compliment voor onze medewerkers.

Bussen

De omzet van deze divisie is met ruim 20 procent gestegen, van 256 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2018 naar 308 miljoen euro nu. De orderportefeuille is toegenomen, van 281 miljoen euro in week 26 van 2018 naar 405 miljoen euro nu. We merken dat de transitie naar elektrische openbaar vervoer-oplossingen zich voortvarend ontwikkelt. Alleen dit jaar gaan we al ongeveer 500 elektrische bussen uitleveren. De elektrische bussen van VDL-makelij die in Europa rijden, hebben gezamenlijk reeds ruim 35 miljoen ‘schone’ kilometers afgelegd. In Nederland rijden al ruim 300 elektrische VDL-bussen. Die dragen bij aan het milieu door een besparing aan CO2-uitstoot van ruim 20.000 ton per jaar. Om daar een idee bij te krijgen: de uitstoot van één ton CO2 staat gelijk aan zeven vluchten van Amsterdam naar Parijs. 

Op financieel gebied wordt het verlies van VDL Bus & Coach voortvarend afgebouwd. De verwachting is dat we dit jaar met Bussen in de zwarte cijfers komen. Daarbij blijven de investeringen in innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen op een hoog niveau. Het modulaire platform, dat aanvankelijk voor busvervoer is ontwikkeld, wordt ook uitgerold naar andere duurzame transportconcepten.

Eindproducten

Onze bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben in het eerste halfjaar van 2019 gezamenlijk 346 miljoen euro omgezet ten opzichte van 272 miljoen euro in dezelfde periode van 2018. De orderportefeuille is verder toegenomen, van 217 miljoen euro in week 26 van 2018 naar 355 miljoen euro medio 2019. De divisie Eindproducten heeft het eerste halfjaar winstgevend afgesloten.

Vooruitzichten

VDL Groep verwacht dat in de tweede helft van 2019 de economische groei verder zal afvlakken. In Duitsland, onze belangrijkste afzetmarkt, wordt bijvoorbeeld gezinspeeld op een mogelijke recessie in het derde kwartaal. Verder zien we dat door de mondiale handelsconflicten het consumentenvertrouwen in China, een belangrijke graadmeter, fors is teruggelopen. Dat heeft consequenties voor de verkoop van luxueuze Europese producten, bijvoorbeeld auto’s en alles waar een chip in zit. De auto-industrie en de halfgeleiderindustrie zijn de twee grootste markten waarin VDL actief is. In het najaar wordt de Brexit actueel en Italië verkeert in een politieke én economische crisis. Op het internationale politieke toneel lijkt het dus niet snel rustig te worden. Nationaal heeft de nieuwe cao voor de Metalelektro geleid tot een duidelijke kostenverhoging waardoor er zorgen bestaan over de concurrentiepositie van de Nederlandse hoogwaardige maakindustrie op de middellange termijn. Deze zorgen worden verder gevoed doordat het aanbod van technisch geschoolde medewerkers nog niet aansluit bij de vraag. Desondanks biedt de goedgevulde orderportefeuille van VDL vertrouwen. VDL Groep ligt op koers om de eerder aangekondigde beoogde jaaromzet van ongeveer 5,7 miljard euro in 2019 te gaan halen. De verwachting is dat het totale resultaat van 2019 lager zal uitkomen dan het resultaat van vorig jaar. 

Terug