Coronacrisis zorgt voor forse omzet- en winstdaling
Fotobijschrift: hoofdkantoor van VDL Groep in Eindhoven.

Coronacrisis zorgt voor forse omzet- en winstdaling

19 maart 2021

De omzet en het resultaat van VDL Groep zijn gedurende het coronajaar 2020 stevig gedaald. Dat het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven desondanks alle vaste medewerkers, mede dankzij steunmaatregelen van overheden, in dienst heeft weten te houden en 2020 winstgevend heeft kunnen afsluiten, stemt tevreden. Mede door goed gevulde orderportefeuilles is het sentiment over 2021 positiever, ondanks uitdagingen van formaat.

De gecombineerde omzet is in 2020 uitgekomen op 4,686 miljard euro, een daling van 19 procent ten opzichte van de jaaromzet van 2019 (5,780 miljard euro). Het nettoresultaat is met 38 procent gedaald, van 156 miljoen euro in 2019 naar 97 miljoen euro in 2020. De orderportefeuille stond in week 10 van 2020 op 1,249 miljard euro, tegen 1,441 miljard euro in week 10 van 2021 (exclusief VDL Nedcar). Het aantal medewerkers is gedurende het afgelopen jaar met 270 flexibele krachten (1,8 procent) afgenomen naar 15.464 medewerkers eind 2020.

‘Tevreden, zeker onder deze omstandigheden’

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “We kijken terug op een turbulent 2020. Doordat gedurende de coronacrisis materialen, medewerkers en marktvraag niet gelijktijdig én in onvoldoende mate aanwezig zijn geweest, heeft de productie van veel VDL-bedrijven tijdelijk volledig of gedeeltelijk stilgelegen. Duizenden van onze medewerkers, die niet kunnen thuiswerken, konden vooral in het begin van de crisis geen werk meer verrichten. Ik ben enorm trots op onze medewerkers en op de manier waarop we ons met z’n allen door de crisis aan het manoeuvreren zijn. Doordat de marktvraag in het tweede halfjaar herstel heeft laten zien en door onze spreiding van activiteiten hebben we onze vaste medewerkers in dienst weten te houden - mede dankzij gebruik te maken van de NOW-regelingen - én hebben we 2020 winstgevend kunnen afsluiten. Zeker onder deze omstandigheden stemt ons dat tevreden.”

NOW

83 procent van alle medewerkers (12.761) van VDL Groep werkt in Nederland. VDL is door de coronacrisis geconfronteerd met substantieel omzetverlies. Omzetdalingen van tientallen procenten tot ruim 75 procent per week waren, zeker in de eerste fase van de crisis, geen uitzondering. Mede met behulp van de NOW-regelingen van de overheid, over het afgelopen jaar 103 miljoen euro, is fors banenverlies voorkomen. Met deze NOW-gelden, die zijn aangevuld door VDL, zijn salarissen van medewerkers doorbetaald die tijdelijk geen of onvoldoende werk konden verrichten.

Nieuwe activiteiten

VDL Groep is altijd alert op nieuwe of aanvullende activiteiten die het portfolio versterken. Tijdens de ‘eerste golf’ van de coronapandemie hebben Koninklijke DSM en VDL elkaar gevonden om de afhankelijkheid van het buitenland voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de gezondheidszorg te verkleinen. De joint venture die hieruit is ontstaan, Dutch PPE Solutions, produceert bij VDL in Helmond medische mondneusmaskers en start binnenkort bij DSM in Geleen met de productie van meltblown polypropyleen, de kritische laag in medische gezichtsmaskers die virussen filtert.

Nadat de marktvraag in het tweede halfjaar van 2020 herstel heeft laten zien, zijn stilgelegde gesprekken over overnames nieuw leven ingeblazen. In oktober heeft dat geleid tot de overname van Jansen Poultry Equipment (JPE) in Barneveld, één van de grootste producenten van hoogwaardige pluimveesystemen voor de leg-, vermeerderings- en vleeskuikensector. JPE is een aanvulling op de activiteiten van VDL Agrotech.

Met de overname van TBP Electronics, vlak voor de jaarwisseling, heeft VDL zijn positie versterkt als industriële partner in de elektronica. Met de kerncompetenties van TBP, de hoogwaardige assemblage van zogeheten printed circuit board assemblies (pcba’s), zet VDL Groep een belangrijke stap naar ook een one-stop-shop-industriële partner op het gebied van mechatronica.

Toeleveringen

De omzet van de divisie Toeleveringen is met 9 procent gestegen naar 1,503 miljard euro. Het resultaat van deze divisie is positief. Vooral onze activiteiten op de gebieden halfgeleider, analytisch, health, food en infrastructuur hebben goed gepresteerd. Significante investeringen in onder meer hoogwaardige machines, panden en medewerkers betalen zich uit. De orderportefeuille is in 12 maanden opgelopen van 498 miljoen euro naar 555 miljoen euro in week 10 van 2021. De vooruitzichten in deze divisie zijn positief.

Autoassemblage

De omzet van de divisie Autoassemblage is gedaald, met 25 procent van 3,091 miljard euro in 2019 naar 2,320 miljard euro in 2020. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat. Vanwege emissienormen, mondiale handelsbetrekkingen en disruptieve ontwikkelingen maakt de auto-industrie een turbulente periode door. De coronacrisis heeft de hiermee gepaard gaande ontwikkelingen versneld. In Born zijn het afgelopen jaar 125.666 auto’s gebouwd (productievolume 2019: 164.097). De impact van de coronacrisis zal ook in dit kalenderjaar invloed hebben op de marktvraag.

In oktober heeft opdrachtgever BMW Group besloten om de modellen die bij VDL Nedcar worden gebouwd vanaf 2024 in eigen huis onder te brengen. We zijn in gesprek met meerdere potentiële opdrachtgevers. Er bestaat mondiaal belangstelling voor de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en competitiviteit van onze hypermoderne, geautomatiseerde fabriek met vakbekwame medewerkers.

Bussen

De omzet van de divisie Bussen is met 49 procent fors gedaald, van 658 miljoen euro naar 339 miljoen euro. Deze divisie is verlieslatend. De coronacrisis houdt de divisie Bussen, en met name de touringcar-activiteiten, vanaf het begin van de pandemie flink in de greep. Door de reisbeperkingen die al meer dan een jaar van kracht zijn, ligt de reisbranche nagenoeg stil en daardoor is de vraag naar touringcars nihil.

Openbaarvervoerbedrijven hebben met minder inkomsten te maken doordat zij minder passagiers vervoeren. Doordat overheden, als concessieverlener of als directe klant, moeten zorgen voor een structureel dekkend OV-netwerk en klimaatdoelen niet willen vertragen, blijven zij middels de inzet van nieuwe zero emissie-voertuigen inzetten op verduurzaming van de vloot. VDL is als voorloper op het gebied van elektrische mobiliteit goed gepositioneerd.
Om onze organisatie aan te passen aan de nieuwe realiteit is in vrijwel alle landen waar VDL Bus & Coach is gevestigd het kostenniveau in lijn gebracht met de marktomstandigheden. De eerder ingezette koers om door te groeien naar multi-productfabrieken en vergroting van het maakportfolio wordt onverminderd doorgezet. Voor de activiteit chassis is de transitie naar meer assemblageactiviteiten van speciale voertuigen voor derden doorgezet. Na het doorlopen van interne procedures zal de VDL Bus & Coach-vestiging in Heerenveen worden omgebouwd tot een assemblagefabriek die bouwmodules gaat produceren. Daarmee is de productiecapaciteit van Bussen beter in evenwicht.

VDL blijft vol inzetten op het uitbouwen van de voorsprong op zero emissie-OV-vervoer. In het najaar zal de nieuwe generatie elektrische VDL Citea worden gepresenteerd. Door vast te houden aan onze strategie bieden we duurzame mobiliteitsoplossingen en zijn we, op het gebied van openbaarvervoer, Europees koploper, waar één of de vijf elektrische bussen van VDL-makelij is. Met de bijna 800 elektrische bussen in 10 landen en dagelijks meer dan 135.000 kilometers in vele Europese steden en regio’s is de mijlpaal van 100 miljoen ‘schone’ kilometers bereikt. De orderportefeuille van Bussen is gestegen van 429 miljoen euro in week 10 van 2020 naar 512 miljoen euro een jaar later. 

Eindproducten

Onze bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben het afgelopen jaar gezamenlijk 524 miljoen euro omgezet, ten opzichte van 654 miljoen een jaar eerder. Deze daling van 20 procent kan worden verklaard doordat door de coronacrisis de marktvraag bij de bedrijven in deze divisie is afgenomen. De divisie Eindproducten heeft het jaar winstgevend afgesloten. De orderportefeuille is in de afgelopen 12 maanden gestegen van 322 miljoen euro naar 374 miljoen euro in week 10 van 2021.

Verwachtingen 2021

De orderportefeuille van VDL Groep (exclusief VDL Nedcar) blijft op een hoog niveau, en is sinds het einde van 2020 gegroeid van 1,359 miljard euro naar 1,441 miljard euro in week 10 van 2021. Hoewel de marktvraag verder lijkt te herstellen, blijft er ook onzekerheid: de economische gevolgen van de coronacrisis blijven onvoorspelbaar. Eén van de uitdagingen op dit vlak is momenteel bijvoorbeeld de vertraging in diverse toeleveringsketens. Op basis van orderportefeuilles en prognoses zal naar verwachting de jaaromzet van VDL Groep voor 2021, evenals het jaarresultaat, licht stijgen ten opzichte van 2020. Ondanks dat we kritisch blijven op bestedingen blijven investeringsprogramma’s op de gebieden innovatie en digitalisering belangrijk.

Terug